Make your own free website on Tripod.com

ברוכים הבאים לאתר ביה"ס הדמוקרטי בירושלים

 

מטרת בית הספר הדמוקרטי בירושלים במודל סאדברי היא לתת לילדים מרחב גדילה המכבד את יכולתם ורצונם ללמוד ולגלות את העולם סביבם בעצמם. הוא נוסד בשנת תשס"ג על ידי קבוצת הורים, מורים ותלמידים המאמינים שילדים נולדים סקרנים וחקרנים ולומדים באופן טבעי ברצון, בעניין ובשקיקה, אלא אם כן עוצרים אותם.

בית הספר מבוסס על בתי ספר דמוקרטיים ותיקים אשר הוכיחו את עצמם במשך עשרות שנים בארה"ב ובישראל והינו חלק מרשת בתי הספר הדמוקרטיים בישראל.

תלמידינו, בגילי 5 18, באים מקשת רחבה של מגזרים חברתיים: כחצי דתיים וחצי חילוניים, ביניהם עולים חדשים וישראלים ותיקים, משפחות מבוססות כלכלית יותר או פחות, ילדים הבאים מהחינוך הרגיל וילדים מהחינוך המיוחד.

בבית ספרנו התלמידים והצוות הינם שותפים מלאים ושווים. האווירה הנעימה והכבוד ההדדי יקרים לנו ואנו שומרים עליהם ומגינים תוך כך על זכויות הקהילה והפרט לבטחון רגשי וגופני. ילדינו הולכים לבית הספר בשמחה. הם העבירו חוק להארכת יום הלימודים בשעה!

בוגרי בתי הספר הדמוקרטיים הם אזרחים, חיילים ועובדים אחראים ואמינים. זאת מאחר שבתקופת חינוכם הם מתנסים בנטילת אחריות מגיל צעיר ובאופן סדיר.

אנו צופים שתהליכי ההדברות, הקבלה ההדדית ופתרון הקונפליקטים שהם לחם חוקו של החינוך הדמוקרטי יקרינו על החברה מסביב. הנסיון בערים אחרות מוכיח שפתיחת בי"ס דמוקרטי מהווה מוקד משיכה לעיר. אנו מאמינים שפרויקט זה חיוני לעתיד החינוך בישראל בכלל ולמרקם החברתי בירושלים בפרט.