הצהרת כוונות

 

בית הספר הדמוקרטי בירושלים הוקם על פי המודל של בית הספר "סאדברי וואלי", הפועל מאז שנת 1968 במדינת מאסאצ'וסאט בארה"ב, והינו חלק מתנועה של עשרות בתי ספר במודל זה בעולם, ובכללם בית הספר "כנף" ברמת הגולן. מטרת בית הספר היא לחנך ילדים באווירה של חופש ואימון, לאחריות, יוזמה, מעורבות חברתית ואזרחות טובה בחברה דינמית ודמוקרטית.

 

שני עקרונות ראשיים מנחים את בית הספר הדמוקרטי: חופש חינוכי-לימודי וניהול חיי בית הספר בצורה דמוקרטית. בבית הספר שלנו תלמידים בכל הגילים חופשיים להחליט כפרטים איך יבלו את זמנם ובמה יעסקו. כל ההחלטות הנוגעות לחיי הכלל בבית הספר מתקבלות בהליכים דמוקרטיים, על-פי רוב. אופיו הדמוקרטי של בית הספר שואף להגיע לאיזון בין זכויות הפרט לאחריות שיש לו כלפי הקהילה בה הוא חי. בית הספר פתוח בפני כל מי שמקבל את חוקי הקהילה.

 

כל ההחלטות הנוגעות לניהול בית הספר מתקבלות בצורה דמוקרטית באסיפה השבועית של בית הספר, בה יש לכל תלמיד ולכל חבר צוות קול שווה. החלטות הנוגעות לחוקי בית הספר, הוצאות כספיות, העסקת צוות ועניינים אחרים בעלי השפעה על בית הספר עולים לדיון ולהצבעה באסיפה השבועית. ועדת זכויות הפרט, שחברים בה אנשי צוות ותלמידים, מטפלת בענייני משמעת.

 

בית הספר הוא מקום בו יש לתלמידים חופש ופנאי לגלות את העולם שסביבם. זהו מקום בו משחק, לימוד וצמיחה מתרחשים בלי כפיה. אינטראקציה בין ילדים מכל שכבות הגיל, בין בעלי עניין ויכולת שונים והבאים ממגוון רקעים מאפרשת לכל תלמיד לפגוש במגוון רחב של מידע, רעיונות וגישות, ולפתח כישורים חברתיים. הילדים חופשיים לבלות את זמנם בכל דרך שתראה להם כבעלת ערך, בתנאי שהם מצייתים לחוקי בית הספר. למרות שתפקיד המבוגרים בבית הספר הדמוקרטי אינו רק להורות במובן המסורתי של המונח, הם מהווים משאב חשוב עבור הילדים ומשמשים דוגמה לדרך שבה מבוגרים חיים את חייהם, מחליטים החלטות, לומדים ומגיעים לפתרונות בתחום האינטלקטואלי, המוסרי והחברתי. הם יכולים לשמש כיועצים או מורים לפי רצון התלמידים.

 

במקום להסתמך על ציונים, עונשים, כפייה ודרכי הערכה חיצוניות נוספות, בית הספר נשען על ערכים של חופש, אמון ודמוקרטיה. הערכים העיקריים הינם:

 

 1.  בני אדם הם סקרנים מטבעם ונולדים עם תשוקה עזה להבין את עולמם ולהפוך למבוגרים בשלים ומוצלחים.

 

 2.  הלמידה המשמעותית והאמיתית ביותר מתבצעת כאשר מקורה ביוזמה של הלומד עצמו.

 

 3.  כל הדרכים ללמידה הן בעלות ערך שווה: משחק, שיחה, פעילות גופנית, יצירה אמנותית, קריאה ולימוד אישי או קבוצתי.

 

 4.  ההכנה הטובה ביותר לחיים בהם נדרשת מאתנו בחירה בין אפשרויות רבות היא לקבל על עצמנו אחריות, שליטה ואמון מגיל צעיר ובתדירות, ככל שניתן.

 

 5.  במטרה להבין ולהפנים מה הם חיים בחברה דמוקרטית, תלמידים בכל הגילאים צריכים להיות חברים בעלי זכויות מלאות בחברת בית הספר הדמוקרטי.